Av Sveriges yta är bara 8 procent åkermark och 50 procent skogsmark. Men Uppsala har till största delen vuxit ut på åkermark, till oproportionerligt stor andel. Man skulle kunna hävda att Uppsala ur ett hållbarhetsperspektiv redan har förverkat sin historiska rätt att exploatera åkermark med byggnader. Det skriver Ingmar Messing, Susanne Johansson och Rune Andersson, forskare vid SLU och Uppsalabor i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning 11 maj.

Läs hela debattartikeln här.