Kungälvs-Posten rapporterar idag om de synpunkter som kommit in på kommunens översiktsplan. Där står bland annat:

En fråga som upprört flera Kungälvsbor är om kommunen ska tillåta bebyggelse på åkermark. Södra Tega, med ridhus och lantbruk, och Trankärr är två exempel på områden som väckt känslor, särskilt bland de som nyttjar dessa, både yrkesmässigt och för fritiden. Ute på landsbygden ska det kunna byggas utan att förstöra åkermarken, tror Monica Wincentson (kommunens översiktsplanerare). Det blir svårare inne i centralorten Kungälv-Ytterby.
– Inom tätorten kan det bli så att åkermark behöver tas i anspråk för bebyggelse, menar hon.

Läs hela artikeln här.