Bördig jordbruksmark som används som industritomter. På Malmölandet kan framtiden bestå av ytterligare industrietableringar och logistiksatsningar. På mark som tillhör Björnsnäs.

– Är det framtiden att en av den bästa åkermarken i landet ska asfalteras för att man ska bygga stora lagerlador? Den frågan ställer Lars-Magnus Trozelli på Björnsnäs till de styrande i kommunen.

Så inleder Norrköpings Tidningar en artikel idag.

Läs hela artikeln här.