Trelleborgs Allehanda skrev den 12 april en artikel om att LRF m fl vill bevara åkermarken. Detta med anledning av att synpunkterna på förslaget till översiktsplan för Trelleborgs kommun fortsätter att strömma in.