Planerna på att bygga villor på Tyftet i Bollebygd kan försenas med upp till två år. Mjölkbonden som har mark i närheten har överklagat detaljplanen.

…..

Nu kan planen för Tyftet inte vinna laga kraft eftersom mjölkbonden Ronny Sernestål och hans hustru Inger Sernestål överklagat den. Deras motivering är bland annat att det är anmärkningsvärt att planera för bostäder på åkermark när all brukningsbar jord kommer att behövas på sikt.

Så inleder Borås Tidning en artikel idag.

Läs hela artikeln här.

Läs mera här.