I en artikel i Hallands Nyheters pappersupplaga kan man idag läsa om ett kommunråd som står upp för åkermarken. Nedan kan ni läsa ett utdrag ur artikeln.

Lägg inte betong på Vapnöslätten! Det uppmanar kommunrådet Gunnel Bengtsson (C), som anser att det är olämpligt att kommunen köper in utmärkt jordbruksmark väster om flygplatsen för framtida industri, handel och bostäder.
…….
– Området klassa som den bästa odlingsmarken i Halland och är bland de bästa odlingsmarkerna i hela Sverige. Självklart är området därför avsatt för jordbruksändamål i den gällande översiktsplanen. Därför är det mycket anmärkningsvärt att beredningsutskottet föreslår markbytet, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M), håller inte med.
– Nu föreligger en långsiktig lösning som skapar goda förutsättningar, både för kommunens utveckling och Wapnös produktion, säger han.

Det här torde vara första gången under mandatperioden som allianspartierna intar olika ståndpunkter i ett ärende i kommunen.
– Min ståndpunkt är välkänd för de andra. Från Centerpartiet kan vi inte acceptera att kommunen förvärvar den här marken, som bör användas för jordbruksändamål. Därför yrkar jag avslag på avtalet, säger Gunnel Bengtsson.