På LRF:s hemsida kan man läsa följande under rubriken Faktatexter/Livnära:

Den gamla ramsan: ”Var tog vägen vägen? Är vi på en åker och åker?” är mer giltig än vad som kanske är hälsosamt för framtida generationer. De flesta är överens om att odlingsbar åkermark kommer att bli en knappare resurs. Världens befolkning växer och i takt med att en allt större andel reser sig ur fattigdom ökar konsumtionen per capita. Är det då rätt att förstöra de jordar som är utmärkta för livsmedelsproduktion? Bara i Skåne har en yta motsvarande 18 000 fotbollsplaner av Europas bästa åkermark bebyggts sedan 1962. En yta på motsvarande ytterligare 12 000 fotbollsplaner kan försvinna om de skånska kommunernas översiktsplaner blir verklighet. Ska man åka på en åker så bör det vara i en traktor. Inte i en personbil på en asfalterad väg i ett tätbebyggt område där odlingsjorden inte längre syns till. Eller?
Källa:
Åkermarken måste få ett ökat skydd.
http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Nyheter/2009/Akermarken-maste-fa-ett-okat-skydd/, januari 2010.