Göteborgs-Posten uppmärksammar idag protester mot att bebygga åkermark i sydvästra Mölndal.

Planerna på en ekoby i Hällesås i sydvästra Mölndal har mött hårt motstånd redan innan politikerna tagit ställning.

//

Ska Hällesås bli en ny tätort frågar sig 27 boende i en skrivelse till Mölndals stad. En detaljplan om 14 nya hus håller på att tas fram. Samtidigt har en annan fastighetsägare lämnat en förfrågan om att få bygga vad han kallar en ekoby med 25 passivhus och en handelsträdgård.

– Kommunen beslutade i mars 2006 om en ny översiktsplan. I november 2006 inleddes ett detaljplanearbete som stred mot översiktplanen. När det nu finns en ny förfrågan är vi rädda att politikerna inte ska kunna hålla emot, säger Hans Kalldal.

Han och de andra boende vill veta att de kan lita på politikernas översiktsplanering när de planerar sitt boende. De ifrågasätter rimligheten att bygga igen åkermark och skapa en ny tätort nära Sandsjöbackas naturreservat, liksom om begreppet ekoby kan användas i sammanhanget. De boende kommer att bli bilburna, hävdar de.

Hans Broberg (FP), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott lovar att svara på de boendes synpunkter.

– Jag ska sätta mig ned och gå igenom dem. Det här är en viktig principiell fråga som handlar om var man ska bygga i kommunen och hur man ska bygga.