Inför Den Goda Jordens årsmöte publicerade Skånska Dagbladet en artikel där ordförande Hans Andersson och styrelseledamoten Torsten Winther kommer till tals.

– Det går inte att fortsätta att rulla ut villamattor över den finaste jordbruksmarken. Vi måste stanna upp och se vad som håller på att hända, varnar Hans Andersson, ordförande i föreningen ”Den goda jorden”, och menar att det på sikt inte kommer att finnas nog med mat för jordens befolkning om de rikaste jordarna används som tomtmark.

Läs hela artikeln här.