KSLA:a akademisammankomst torsdagen den 11 mars

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn. Så skriver föreningen ”Den goda jorden” på sin hemsida. Insikten sprider sig om att matjorden är en begränsad resurs som kommer att få allt större betydelse i takt med klimatförändringar och en växande befolkning. Ändå vet vi att stora matjordsarealer i Norden varje år bebyggs och försvinner under asfalt och betong i en svårligen reversibel process.

På akademisammankomsten 11 mars har vi bett representanter för såväl det svenska Jordbruksdepartementet som det norska Landbruks- og matdepartementet berätta om ländernas syn på hur  – och om – odlingsjorden ska skyddas. Norge representeras av Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare i Landbruks- och matdepartementet, som bland annat berättar om bakgrunden till ett norskt förslag på ny jordvernlov (jordskyddslag). Från det svenska Jordbruksdepartementet kan vi välkomna departementsrådet Lars Olsson från Skogs- och Lantbruksenheten.

I konkurrensen om den goda jorden är det flera mer eller mindre synliga krafter som påverkar utvecklingen. Universitetslektor Marie Stenseke från Göteborgs universitet kommer att berätta om detta. Jordbruksavdelningens tidigare ordförande, lantbrukare Peter Edling, leder diskussionen om varför och till vad vi behöver Sveriges och Nordens matjordar.

Mer info här