Den Goda Jorden ideell förening kallar till ordinarie årsmöte

Söndagen den 28 februari kl. 13.00
på Hotell Stensson i Eslöv
(vid Stora Torg i centrum, 150 m från stationen).

Program:

13.00 Årsmötesförhandlingar, dagordning enligt stadgarna

13.45 Kaffe med tilltugg serveras

14.15 Hur kan vi påverka kommunerna att vara rädda om åkermarken?

Föredrag av Lisa Germundsson, mark- och samhällsplanerare
vid LRF i Skåne,

Frågor och diskussion om vår verksamhet

Anmälan om deltagande till
Berte Museum, Slöinge       0346 – 405 13
Hans Andersson, Stehag     0413 – 343 61
eller info@dengodajorden.se