Välkommen till vårt seminarium

Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden

Sydvästra Sverige växer så det knakar. Det är i grunden positivt, men vi vill också värna den goda åkerjorden och det vackra landskapet. Landskrona är ett intressant exempel, eftersom kommunen planerar mycket omfattande utbyggnad på den allra bästa åkermarken, samtidigt som de har goda skäl att vilja ha nya arbetstillfällen och ett mer varierat bostadsutbud. Här ställs frågan verkligen på sin spets. Välkomna till en seminariekväll om hur vi kan kombinera god tillväxt och samtidigt spara den goda åkerjorden.

Tid och plats: Torsdag 11 mars kl 19.00-21.30, Hotel Öresund i Landskrona
Anmälan senast 8 mars till skanes.pf@lrf.se eller tel. 0413-55 90 05.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Medverkande:
Torkild Strandberg, kommunalråd, Landskrona kommun
Pia Kinhult, regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Anders Larsson, områdeschef, Landskapsarkitektur, SLU Alnarp
Åsa Odell, LRF Skåne.
Hans Andersson, Den Goda Jorden