Stefan A. Johansson har skrivit en motion till socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress 2010 som han inleder så här:

Den goda jorden, den som är värdefullast, den värnar ingen om. Samhällets behov av mark för bostäder och industrier går före, tätorterna växer på den omkringliggande åkermarken. Den blir oanvändbar för jordbruk för all framtid. Varje dag förvandlas tio hektar åker till motorväg i Europa.
Ingen större opinion finns emot det.

Läs hela motionen här.