Den goda åkermarken i Helsingborg är en unik resurs, skriver företrädare för bland annat LRF och Den Goda Jorden i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad.

Läs hela artikeln här.