Äsa Odell ordförande i LRF Skåne skrev i ett blogginlägg den 12 ioktober:

Hur skall Malmö växa? var frågan som några politiker fick i Sydsvenskan idag. läs deras svar här. Svaren och visionerna om HUR varierar. Men frågan är större och har fler dimensioner än vad som blir belyst i artikeln.

Den goda åkermarken är en unik resurs som kan ge Skåne en global styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den. Det krävs helhetssyn, nytänkande och långsiktighet i de politiska beslut som kommunerna skall fatta.

Läs hela blogginlägget här.