Skånska Dagbladet uppmärksammade den 7 augusti att Den Goda Jorden JO-anmält Malmö kommun.
Läs hela artikeln här.