FAO informerar om livsmedelsituationen i världen

FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. På deras hemsida publiceras kontinuerligt information och nyheter om livsmedelssituationen i världen. Här följer två länkar till två artiklar som gör vår kamp för åkermarkens bevarande ännu mer betydelsefull. Ska alla människor på jordklotet få den mat de behöver kommer den åkermark som finns kvar att behövas inom en snar framtid.

2009-01-28 FN varnar för ökad matbrist och manar till kraftfulla åtgärder

2008-12-09 Hungern stiger, drabbar 963 miljoner människor

Av |2009-03-25T19:12:41+01:002009-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Per-Åke vill rädda den goda jorden

Följande artikel är hämtad ur Skaraborgsbygden.

– Behovet av livsmedel i världen kommer att fördubblas på 40 år. Samtidigt försvinner två hektar åker per minut – dygnet runt. Varför ska vi då minska vår produktion i Europa?
Per-Åke Sahlberg, Saleby – nyligen invald i styrelsen för den ideella föreningen Den goda Jorden – vill väcka sin samtid inför den livsmedelskris som vi alla snabbt är på väg in i.

Sahlberg påminner om att det inte är länge sedan vi här i Sverige hade en livsmedelsbrist som drev många att utvandra.
– Det är den situationen som hela världen står inför nu, säger han.
– Så varför bygga på åkermark när det finns skogar och impediment?

Invandring
– 900 miljoner människor i världen svälter och befolkningen kommer att öka med 40 procent – till nio miljarder – på bara 40 år. Och den stora befolkningsökningen kommer att ske i dagens låginkomstländer, där befolkningen beräknas öka med 49 procent. I Afrika med hela 114 procent, medan den beräknas minska med tio procent i Europa. Och vi kommer att få hit såväl afrikaner som asiater, är Sahlberg övertygad om.
– Folk flyttar dit där det finns mat och arbete, säger han.

Tunga faktorer
Sahlberg pekar på tunga faktorer som är de främsta […]

Av |2009-03-25T18:13:55+01:002009-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Uttalande vid årsmöte med föreningen Den Goda Jorden den 1 mars 2009

Föreningen vill med detta uttalande påtala vikten av att kommuner, regioner, landsting samt staten, inom sina respektive ansvarsområden tar ansvar för att möjliggöra bevarandet och brukandet av vår åkermark nu och i framtiden.

Vi är djupt oroade över den utveckling som nu sker. Enbart i Skåne och Halland planeras det för att bebygga ytterligare 8 900 ha åkermark de kommande 20-30 åren. Samma utveckling kan även ses i övriga Sverige, bördig åkermark blir oåterkalleligen förstörd pga byggnation mm.

  • Vi anser att alla kommuner skall se till att skydda den bästa åkermarken via det planmonopol som kommunerna äger.
  • Vi vill att regioner, regionförbund och stat, i samband med att infrastrukturplanering tas fram, alltid skall redovisa alternativa lösningar som inte tar den bästa åkermarken i anspråk.
  • Vi vill att regering och riksdag tillser att regelverket kring infrastrukturplanering blir sådant att det tvingar fram samplanering och effektivast möjliga utnyttjande av de områden som trots allt behövs för utbyggnad av infrastruktur.

Vi äger inte jorden vi lånar den av våra barn och barnbarn!

Berte Museum – Livet på landet den 1 mars

Å föreningens vägnar:
Hans Andersson ordf. 0413 34361 alt 070 4401537.

Av |2009-03-02T13:53:01+01:002009-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmöte 2009

Den Goda Jorden höll den 1 mars sitt årsmöte på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Det var 51 av föreningens 415 medlemmar som mötte upp. Årsmötet inleddes med en parentation över Den Goda Jordens initiativtagare, eldsjäl och hedersordförande Anders Stenström. Hans Andersson höll i ordförandeklubban och han omvaldes även till förenings ordförande under 2009. På övriga styrelseposter blev det också omval av sittande ledamöter. Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 200 kronor.

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagspolitikern och ledamoten i jordbruksutskottet Tina Ehn ett föredrag under rubriken ”Hur kan skyddet för åkermarken förbättras?”. Hon pratade om sin riksdagsmotion om bättre skydd för åkermarken och sin syn på hur vi hanterar denna ändliga resurs. Många mötesdeltagare deltog med frågor och inlägg. En slutsats var att det trots allt finns ett visst lagskydd för åkermarken. Problemet är att kommunerna struntar i detta och det har hittills inte funnits någon ställt sig upp till åkermarkens försvar. Här har Den Goda Jorden en viktig uppgift framför sig.


Ordförande Hans Andersson tackade Tina Ehn
med en bok och en väl inslagen spettekaka.
Foto: Daniel Stenström

Av |2009-03-02T13:46:12+01:002009-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen