Den Goda Jorden höll den 1 mars sitt årsmöte på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Det var 51 av föreningens 415 medlemmar som mötte upp. Årsmötet inleddes med en parentation över Den Goda Jordens initiativtagare, eldsjäl och hedersordförande Anders Stenström. Hans Andersson höll i ordförandeklubban och han omvaldes även till förenings ordförande under 2009. På övriga styrelseposter blev det också omval av sittande ledamöter. Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 200 kronor.

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagspolitikern och ledamoten i jordbruksutskottet Tina Ehn ett föredrag under rubriken ”Hur kan skyddet för åkermarken förbättras?”. Hon pratade om sin riksdagsmotion om bättre skydd för åkermarken och sin syn på hur vi hanterar denna ändliga resurs. Många mötesdeltagare deltog med frågor och inlägg. En slutsats var att det trots allt finns ett visst lagskydd för åkermarken. Problemet är att kommunerna struntar i detta och det har hittills inte funnits någon ställt sig upp till åkermarkens försvar. Här har Den Goda Jorden en viktig uppgift framför sig.


Ordförande Hans Andersson tackade Tina Ehn
med en bok och en väl inslagen spettekaka.
Foto: Daniel Stenström