Protokollet från Den Goda Jordens årsmöte hittar du nu under om föreningen.