I Sverige uppmärksammades Världshungerdagen den 16 oktober med ett seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Seminariet behandlade frågorna om hur vi kan minska antalet hungriga? Hur påverkar klimatförändringarna denna kamp? Och hur ska vi ställa oss till satsningarna på bioenergi?

Rolf Eriksson, statssekreterare på Jordbruksdepartementet var inledningstalare och ur hans anförande hittar vi bl a följande punkter.

  • Jordbruksministerns vision är att vi ska  ”bruka utan att förbruka”. Vår tid måste bruka naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt för kommande generationer. Jordbruket och miljön har ett symbiotiskt förhållande och en ömsesidig påverkan. Att bedriva jordbruk innebär att både positiva såväl som negativa effekter för miljön kan uppstå. Att minimera de negativa effekterna så långt som det är möjligt är vår tids utmaning. Vilka effekter som uppstår beror naturligtvis på hur jordbruket bedrivs men också på de förutsättningar som finns givna genom klimatförhållandena och jordarten.
  • År 2050 behöver vi producera 60 % mer mat men tillgången till vatten ökar inte, vi lever med samma vatten sedan tidernas begynnelse och tillgången till mark ökar enbart marginellt. I det här sammanhanget ser vi vikten av att bruka utan att förbruka, dvs. att nyttja de tillgängliga resurserna i form av mark och vatten så att även framtida generationer kan använda dem.

    Mer om världshungerdagen och seminariet kan du läsa här.