Så lyder den kloka rubriken i en insändare i Uppsala Nya Tidning skriven av forskarna Ingmar Messing och Susanne Johansson vid SLU.

Läs insändaren här ->