Bloggen Nidhögg har gjort nedanstående beräkning på behovet av åkermark.

För att försörja en person i Sverige med bibehållen levnadsstandard krävs 1.1 hektar till mat, 0.5 hektar till skogsprodukter och 3.5 hektar för biomassa ägnat åt drivmedel. Vi är cirka nio miljoner individer i landet vilket gör att ytan som krävs för att försörja oss är lika med 45 900 000 och Sveriges totala yta, inklusive dess sjöar, städer och golfbanor är 45 029 490, alltså måste vi importera produkter till ett värde av cirka 900 000 hektar.

Den tillgängliga jordbruksmarken är för närvarande 3 466 562, vi behöver 9 900 000 med andra ord tre gånger så mycket. Skogen upptar 23 506 500 vilket innebär att vi klarar skogsråvaran med råge, men räknar man in biomassa så blir kalkylen en annan, 31 500 000 hektar måste avsättas för att kunna tillverka energi, detta är bra mycket mer än det som erbjuds. Övrig mark är inaktuell då det gäller humanförsörjning, lägger man ihop den faktiska tillgången på 26 973 062 hektar och ställer den mot behovet på 45 900 000 hektar så inser man snabbt att vi bara har ungefär hälften av vad vi behöver och att resten importeras hit.

Frågan är, hur länge kan vi fortsätta att importera 45-50 % av vårt behov från en värld som lider brist på allt?

Den Goda Jorden frågar sig hur länge vi kan fortsätta att förstöra åkermark när situationen ser ut som ovan.