SVT Sydnytt har gjort ett repotage om att Länsstyrelsen i Skåne vill tvinga kommunerna att samarbeta mer för att bebygga mindre åkermark. Tusentals hektar åkermark ligger de närmsta åren i fara och kommer förstöras för all framtid om inte kommunledningarna vaknar och inser allvaret.

Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson säger såhär i repotaget: ”Den sista skörden man tar av åkerjorden det är när man lägger asfalt på den, för sen kan ingenting växa där mer, den är fördärvad för all framtid.”

Se repotaget här ->

SVT Sydnytt har ytterligare avsnitt med liknande tema. Skåne expanderar väldigt och en del kommunchefer vill ta till vara på den kortsiktiga möjligheten att få nyetableringar inom sin egen kommun. De vill hellre ha mer i skatteintäkter nu än att se till landsbygdens möjligheter i framtiden. ”Några av de bördigaste jordarna i Europa försvinner för alltid, varnar kritiker” skriver Sydnytt.

Se nästa avsnitt här ->