Debattartikel av Kerstin Davidsson i Land Lantbruk 2 maj 2008.

Säg nej till asfaltering av åkrarna 

Något är skevt i debatten. Allt fler debattörer protesterar mot att åkermark används för att producera bränsle när människor svälter. Men de var rätt tysta när en tiondel av EU-ländernas jordbruksmark låg i träda. Svält är knappast ett nytt fenomen. Inte heller höjer de rösten över att allt mer av våra jordar förstörs för att ge plats åt köpcentra, industrier och parkeringar.
– I Lunds kommun säger man: Antingen bygger vi på åkermark av klass 9 eller 10, suckade en deltagare på årsmötet med föreningen Den goda jorden i söndags.
Ni har kanske sett de gröna banderollerna på åkrarna längs vägarna. Den lilla föreningen med 200 medlemmar har tagit på sig det stora uppdraget att väcka opinion mot urbanisering på åker. När Anders Stenström för tre år sedan bildade föreningen lyssnade få. Åker producerar ju bara dyra överskott, var invändningen. Med idogt arbete har Anders Stenström lyckats få gehör. Samtidigt har exploateringen fortsatt. Och den fortgår. Bara i Skåne hotar kommunala översiktsplaner 9000 hektar åker de närmaste 20 åren.
Det kommunala perspektivet är både snävt och kortsiktigt. Man vill i tävlan med grannkommuner ragga nya arbetstillfällen och få in nya friska skattekronor.

På Den goda jordens årsmöte förklarade Halmstads kommunråd Gunnel Bengtsson kommunens syn. Kommuner välkomnar nya etableringar, sa hon. Företagen som etablerar sig vill ha skyltläge utmed stora stråk, det är önskemål som kommunen försöker tillgodose.
De flesta av dagens beslutsfattare var inte med på 1970-talet då åkern ansågs värd att skydda. De är skolade i uppfattningen att åker är en resurs som vi har för mycket av. Det behövs insikter och kunskap, påpekade Gunnel Bengtsson.
Säkert kan också LRFs kommungrupper spela en viktig roll i kontakterna med beslutsfattare: Hävda åkermarken som en resurs som är livsnödvändig för kommande generationer. Det senaste året har åkern i Sverige minskat med 12 700 hektar. En färsk utredning visar också att de arealer som på kort sikt kan odlas upp är små. Så kan det helt enkelt inte få fortsätta.