Ur artikel i Helsingborgs Dagblad ”På besök i gröna näringen” 2 maj 2008.

Problemen med Den goda jorden i Skåne känner jordbruksministern väl till. Dragkampen mellan tätorternas utbredning, golfbanor och alltmer efterfrågad odlingsmark.

— Vi har gjort som vi brukar, tillsatt en utredning. Den ska undersöka om man kan införliva åkermark bland våra riksintressen. I slutet av året ska vi presentera ett förslag för riksdagen.