Riksdagen kommer den 9 juni att behandla Lennart Petterssons (c) motion om att klassa åkermarken som riksintresse. Dessvärre yrkar utskottet på avslag.

Läs motionen här.

Riksdagen har tidigare avslagit Tina Ehn (mp) m fl motion 2007/08:MJ427 Åkermarkens bevarande.

Läs motionen här.