Vi har tagit del i er information om föreningen ”Den goda jorden” och vill ge vårt stöd åt ert arbete och initiativ. Ett sätt är att bli medlem, och vi betalar nu medlemsavgift genom postgiro 5365-3283.
Det är, kan vi väl säga, mycket ansvarslöst att använda Skånes åkermark, som räknas till ett av världens mest fruktbara jordområden, till att täckas med hus, när så stora delar av jordens befolkning lider av hunger.
Här i Rydebäck har villaområdet utbrett sig, även med höghus. Mer och mer försvinner den vackra skånska naturen. När vi för ca 50 år sedan sökte en egendom för att bygga vårt kloster, valde vi just denna areal på grund av dess vackra natur, dess stillhet, avskildhet och lantliga karaktär. Klostren som tillhör vår ordensgren bör alltid vara placerade i en enslig omgivning. Nu hotas vår framtid av planerna på att bygga villor på åkermarkerna just framför vårt kloster. På detta sätt kommer vårt kloster att förlora just det som utgör dess egenart av ensamhet, tystnad och vacker lantlig belägenhet. Är det möjligt att ni kan hjälpa med att hindra dessa byggplaner? Det rör sig om byggprojektet:
”för fastigheterna Kastlösa 14:3 och del av Rya 1:30 m fl, Rydebäck, Stadsbyggnadsnämnden Helsingborg stad Dnr 00061/ 2007, UD 2005-0025
Så är det inte endast på grund av spannmålsindustrin och annan odling som vi helhjärtat stöder er verksamhet, utan även med hänsyn till folkets psykiska och andliga hälsa. Vi måste bevara naturens skönhet så att människor i den kan återhämta sina krafter, sin livsenergi och glädje. Detta är klostertraditionens syfte. För att förverkliga detta behövs att omgivningen runt klostren skyddas.
Om vi kan bidra med något för att främja ert arbete så kontakta oss.

Med vänlig hälsning från
Karmelitnunnorna i Rydebäck, Glumslöv