Sveriges Radio P4 Halland rapporterar idag att Månstorps gård i Laholm åter har bytt ägare – och i och med det skrinläggs planerna på omfattande bostadsbyggande med hästgårdar, golfbana och anslutningsvägar.

Den Goda Jorden välkomnar de nya ägarnas intentioner att fortsätta att bruka jordbruksmarken. Det ger oss samtidigt kraft att fortsätta vår kamp för att stoppa att förstklassig åkermark förstörs av bebyggelse.

Läs mer och lyssna här.