Debatten kring byggnation på den goda jorden börjar ge konkreta resutat. Nu backar Peabdirektören Malte Åkerström från planerna att bygga på Månstorp i Laholm. Nu är det upp till Laholms kommun att fastställa en översiktsplan som skyddar den bästa åkermarken.

Planerna på golfbanor och bostäder läggs i träda.