Strövelstorps golfbana läggs nu ned och marken återgår till jordbruksmark och odling av ekologiska morötter. Föreningen Den Goda Jorden har hela tiden hävdat att golfbanorna inte är det stora problemet när det gäller åkermarkens minskning. Den marken går som vi nu ser att åter ta i bruk. Värre är det med åkermark som bebyggs med bostäder, industrier och vägar. Här förstörs åkermarken för all framtid och det tar oerhört lång tid att åter bygga upp ny åkermark. Därför bör vi vara oerhört försiktiga med att ta mer åkermark i anspråk för dessa ändamål. Åkermarken kommer att behövas i en nära framtid.

Hela artikeln kan du läsa här.