Den Goda Jorden ideell förening
inbjuder till
Medlemsmöte
på Berte Museum – Livet på landet
vid avfart 48, Slöinge från E6 genom Halland

lördagen den 16 februari kl 13.00

Program:
Registrering
Vad har föreningen uträttat hittills?
Hur långt har vi kommit?
Vad händer framåt med föreningen?
Vad vill jag göra?
Fri diskussion

Föreningen bjuder på fika.

Tåg från Göteborg kl 12.37 i Falkenberg, från Malmö kl 11.20 i Falkenberg. Om ni kommer med tåg, meddela detta vid anmälan.

Anmäl medverkan till 0346-71 52 00 (Berte Qvarns växel)
senast 15/2 (för fikats skull).

VÄLKOMMEN!