Problemen kring att jordbruksmark används för byggnationer uppmärksammades nyligen i bloggen Idéer, tankar och reflektioner.