De senaste 25 åren har den bördiga åkermarken kunnat ödeläggas i stor skala. Städerna och kommunikationslederna har kunnat breda ut sig på den goda jordens bekostnad. Den bördiga åkermarken har inte tillmätts något större värde utan det har ansetts vara bättre att importera livsmedel från andra länder med motiveringen att det blir billigare.

Vi har inte rätt att förstöra den värdefulla och ändliga resursen god åkermark med urbanisering i form av bebyggelse, väganläggningar och industribyggnation.

Vi bör istället anstränga oss att bygga på sämre mark som är mindre lämplig för jordbruksproduktion. Det är ingen nödvändighet att städerna fortsätter att växa där de alltid har legat.

Den goda jorden kommer att behövas inom en inte alltför avlägsen framtid för att möta kommande behov. Det krävs ett nytänkande.

Det finns all anledning att skydda den åkermark som finns kvar. Vi har i dag ett ansvar för kommande generationer. Ett ansvar som inte kommer att utkrävas i en avlägsen framtid utan snarare än vi tror. 

 Det krävs att vi här lokalt tar det globala ansvaret. Åtminstone att vi tar ansvar för den svenska energi- och livsmedelsförsörjningen. Gör vi det, tar vi också ett globalt ansvar.

Det kommunala självbestämmandet över den goda jorden måste avskaffas. Bytänkandet är för stort. Lokala politiska beslut kan visa på ett nationellt och globalt ansvarstagande.

Med kunskap om vår historia, med visioner och ödmjukhet inför framtiden blir besluten bättre!