Som du kan läsa under manifestationer försöker Den Goda Jorden få upp människors och framförallt politikers ögon på att det är vansinne att bygga en 90 hektar stor industripark på den bördiga åkermarken i Kårarp, Halmstad.

Därför har representanter för Den Goda Jorden åkt några hundra meter österut ifrån den planerade industriparken. Här på andra sidan motorvägen och järnvägen finns stora arealer mark där det går utmärkt att bygga på. Stormen Gudrun har dessutom blåst ner skogen som tidigare fanns där. Med dagens maskiner är det inga problem att ordningsställa och plana ut en något kuperad skogsmark fullt av stockar och sten. Men det är klart, det är lättare att bara schakta bort matjorden på en åker…

Se bilder nedan.

manihstd09.jpg

Indiantältet (som ligger mitt i den planerade industriparken) skymtar bakom den blåa vägskylten. Till vänster om bilden ligger den alternativa marken ni ser på bilderna nedan.

manihstd08.jpg

Många hektar att bygga industrier på. Mark som annars bara lämpar sig till skogsbruk (om det inte stormar 😉 ). Här kan vi inte odla mat. I horisonten mellan granskogarna stod vi när vi tog bilden nedan.

manihstd06.jpg

Motorvägen skymtar i mitten av bilden.

manihstd07.jpg

Tagen några hundra meter norr om den nerblåsta skogen. Det finns som synes möjligheter att även bygga ett stickspår ifrån järnvägen till en eventuell industripark. Järnvägstransporter är som bekant miljövänligare än lastbilstransporter.