På fredag den 20 juli kl 11.00 kommer indianer att samlas vid Kårarp utanför Halmstad för att genomföra en manifestation med dans för att på detta sätt se till att vår åkermark bevaras för kommande generationer.

Ni är hjärtligt välkomna att delta vid manifestationen. Ta gärna med er vänner och lokala politiker så att vi kan hjälpas åt att sprida budskapet om åkemarkens värde för framtiden.

Vägbeskrivning: På E6/E20 vid avfart 45 tar du Nissastigen väg 26 mot Jönköping, efter endast drygt 100 meter svänger du vänster mot Holm ca 3 km.

För mer info ring: 0705 – 40 55 19 eller 0346 – 403 70

Se bilder under ”manifestationer” ovan.