-En studie om förutsättningarna att byta olja mot biodrivmedel i ett globalt perspektiv-

Jacob Nordangård, Linköpings Universitet, har skrivit en uppsats med ovanstående rubrik.

Den goda jorden arbetar med att förmedla globala kunskaper, förståelsen efter att ha tagit till sig dessa kunskaper blir otvetydigt att all åkermark kommer att behövas i framtiden och den kommer dessutom inte att räcka till.

Denna uppsats borde framförallt alla beslutsfattare och politiker studera. Den ger insikter!