Läste en artikel i dagens(7/5) SvD om DHL:s miljöfiasko.

DHL hade önskelista om fler järnvägsvagnar för gods, att tågen skulle gå oftare m m.
Skrattretande…

Brinova skall för DHL:s räkning bygga ett jättelogistikcentra i Burlövs kommun. Man skall ianspråktaga ca 30 Ha av Europas allra bästa åkermark. Logistikcentrat skall trafikeras av ca 1700 lastbilar/dygn!!!

Man bygger på en plats där det ej heller i framtiden går att integrera terminalen med godstrafik på järnväg. Ett så stort logistikcentra kommer sannolikt att ha stor betydelse för hur godstrafiken i framtiden kommer att se ut. Hade man byggt på en plats där man kunnat integrera järnvägen i logistikcentrat hade man ju samtidigt skyndat på utvecklingen av de mycket mera miljövänliga godstransporterna på järnväg.

Men att som Ulf Hammarberg säger att DHL vill öka sina järnvägstransporter och sen bygga så att man ej kan använda och utveckla järnvägen är ju ett hån mot miljön.

Med vänliga hälsningar

Göran Göransson
Lokal representant för föreningen Den Goda Jorden

Läs artikeln här ->