Den Goda Jorden har uppnått ett viktigt delmål i vår kamp för att bevara åkermarken för framtida generationer. Den 18 april mellan kl 9-14 kommer Anders Stenström från Den Goda Jorden att delta i seminariet ”Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi få vår mat?” i Gamla riksdagshuset, Förstakammarsalen, Stockholm. Här får vi möjlighet att presentera våra tankegångar för riksdagspolitiker, vilket förhoppningsvis leder till att frågan kommer att tas på allvar även i denna krets.

Definitivt program

Fri entré, Svenska kyrkan bjuder på förfriskningar.
Anmälan per e-post senast torsdagen 10 april till Helle.Rosencrantz@ksla.se
Ange namn och organisation/myndighet/företag
Bekräftelse med komplett program sänds omkring den 13 april.

Antalet platser är begränsat.
Länk till inbjudan med mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=659&t=ksla