Vi vill uppmärksamma er på att det seminarium FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, anordnade i Riksdagen den 18 april i nära
samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sida, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Svenska kyrkan, Stockholm Resilience Centre, samt frivilligorganisationen Den goda jorden, med fokus på vad klimat- och miljöförändringar innebär för våra framtida möjligheter att föda en växande befolkning, kommer att sändas i
SVT 24 måndagen den 30 april från 09.30 till13.30
, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59808&from=program_ao