I senaste numret av Internationella Perspektiv, som ges ut av LRF, kan man läsa följande:

Kinas positiva ekonomiska utveckling fortsätter, men miljöskydd och energieffektiviseringar måste prioriteras högre under 2007. Detta var ett huvudbudskap från premiärministern Wen Jiabao i hans öppningstal till den kinesiska folkkongressen den 5 mars.

Den ekonomiska tillväxten uppgick till 10,7 procent under 2006 och för 2007 är målet en tillväxt med 8 procent. Vid sidan av en ökad tyngd för energi- och miljöfrågorna lyfte Wen också fram vikten av att bevara Kinas åkermark.

Kina har enligt senast tillgängliga statistik 130 miljoner hektar åkermark*, men denna siffra är flera år gammal och lär vara lägre idag. 130 miljoner hektar på 1,3 miljarder kineser blir 0,1 hektar per person, jämfört med nästan 0,3 hektar åker per person i Sverige.

Åkermarken i framför allt Kinas tillväxtområden längs kusten står förstås under ett ständigt hårt tryck att tas i anspråk för andra ändamål. Wen varnade i sitt tal för oåterkalleliga misstag som skulle kunna bli katastrofala för kommande generationer. Kina måste försäkra sig om att hålla kvar minst 120 miljoner hektar åkermark, enligt Wen, och krav ställs på myndigheterna att reglera markanvändningen hårdare. Det kommer bland annat att bli förbjudet att ta åkermark i anspråk för villabebyggelse, förvaltningsbyggnader och golfbanor.

Peter Lundberg

* Som kuriosa kan nämnas att arealenheten i Kina heter mu. Det går 15 mu på 1 hektar.