Vad gör vi med vår värdefulla åkermark?

Tisdagen den 23 maj möttes ett drygt 40-tal personer på Törringelund i Svedala kommun för att diskutera vad vi gör med vår värdefulla åkermark.

Speciellt inbjudna var Anders Stenström för den ideella föreningen ”Den goda jorden”, Svedalas kommunalråd Björn Jönsson (s), Svalövs kommunalråd Lennart Pettersson (c) samt Staffanstorps kommunalråd Mikael Sandin (m).

Övriga deltagare var lantbrukare, kommunpolitiker och kommungruppsordförande inom LRF samt andra intresserade av kvällens ämne.

Kvällen inleddes med att Eva Göransson hälsade alla välkomna och tackade kvällens sponsorer, Landshypotek, Färs & Frosta i Staffanstorp samt Föreningssparbankens lokalkontor i Trelleborg.

Det fanns ingen medial bevakning, men Sydnytt hade samma kväll ett inslag där Göran & Eva Göransson, Björn Jönsson samt Stefan Malmberg från Länsstyrelsen medverkade. SDS skrev en artikel som var införd den 24 maj.

Inledande talare var Björn Jönsson eftersom vi var i hans hemkommun och han berättade om Svedalas planer för utbyggnad och det mesta skulle ske inom de tre tätorterna Svedala, Klågerup och Bara där också kommunens värdefullaste åkermark finns. Man försöker genom att bygga tätt att bevara åkermarken. Det finns också privata markägare som byggde golfbanor bl a vid Bara.

Lennart Pettersson från Svalöv berättade därefter om sitt debattinlägg kring bevarande av åkermark i Land samt om hur det skulle se ut om man lade ut Köpenhamns yta i Sydvästskåne, det täckte nästan ända upp till Svalövs kommun och täckte fullständigt in Malmö, Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge samt Staffanstorp.

Lennart tog även upp en del förslag om hur man ev kunde göra åkermarken till ett riksintresse och vilka konsekvenser detta kunde få.

Mikael Sandin berättade om Staffanstorps utbyggnadsplaner med en utökning av invånarantalet med 7 000 personer till år 2014. Han hävdade att detta var vad ”samhället” ville, alltså ha fler bostäder i just denna region och det skulle bejakas från politiker håll.

Anders Stenström berättade om varför han tagit initiativet till föreningen ”den goda jorden” och att inom en nära framtid behöver vi använda all åkermark, även den i dom lägre klasserna, för att tillverka ”energi” både till människa och till teknik. Enligt säkra källor kommer oljan att räcka någon generation fram i tiden, sedan måste vi hitta alternativa energikällor. Vi kommer även att öka folkmängden på vår jord och då krävs mer odling av cerealier för att försörja befolkningen. Samtidigt har det i världen inträffat flera naturkatastrofer som påverkar hela jordens befolkning och då måste man se till helheten i användandet av åkermarken. Norra Europa är den enda av dom 6 stora spannmålsområdena som bevattnas på naturlig väg, dom andra fem kräver konstbevattning som i sin tur kräver energianvändning.

I den efterföljande diskussionen kom det fram:

– att om man planerat en bättre infrastruktur i Skåne kunde man utnyttjat östra sidans ”sämre” marker att bygga arbetsplatser och boende.

– att vi inte äger jorden, vi förvaltar den till kommande generationer.

– att när man bygger måste man kunna visa en återställandeplan för marken för framtida försörjning.

– att om man fattat felaktiga beslut i historien måste man kunna riva upp dom och fatta nya beslut med andra underlag.