Artikel i Land Lantbruk – Ökad konkurrens om den skånska åkermarken

Konkurrensen om den skånska åkermarken hårdnar. Om aktuella översiktsplaner genomförs inom 20 år kommer en åkerareal motsvarande 300 fotbollsplaner att exploateras varje år.

Detta kan jämföras med 1960-talets rekordutbyggnad då åker motsvarande nästan 500 fotbollsplaner årligen omvandlades från åker till bostäder och industrier, säger David Lindegren, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Skåne län.
Inom de kommande 20-30 åren kan ytterligare 9 000 hektar av den skånska åkermarken komma att exploateras för bebyggelse. I en ny rapport presenterar Länsstyrelsen en sammanställning av kommunernas översiktsplaner. Av de totalt 20 000 hektar utbyggnadsområden som planeras ligger nästan hälften på åker. Drygt 4 000 hektar utgörs av de bördigaste jordarna.