Tina-Marie Qwiberg, en av 2022 års pristagare ur Anders Stenströms minnesfond, höll i samband med föreningens årsmöte ett föredrag för närvarande medlemmar.

Tina-Marie berättade om vad som fick henne att engagera sig för natur, miljö och klimat och hon visade klipp från flera av sina filmer. Flera av filmerna vänder sig till de yngre och är producerade åt SVT och UR. Bland annat finns dokumentären Mellan himmel och jord att se på SVT Play.

Tack vare ekonomiska medel från Naturvårdsverket har Tina-Marie även producerat filmer på uppdrag av Den Goda Jorden som finns att se här på hemsidan.