2023 års pristagare ur Anders Stenströms minnesfond är folkbildaren och journalisten Peter Sylwan.

Ordförande Anne-Marie Lindén delade ut priset i samband med KSLA:s seminarium på Alnarp i slutet på oktober.

Motiveringen lyder:

Priset ges till Peter Sylwan för sitt mångåriga engagemang för jordbruksmarken. Som vetenskapsjournalist och sann folkbildare har han förmågan att nå ut inte bara till experterna utan även till den breda allmänheten.