Signaturen Borgehagebor skriver i en insändare i Barometern om en ansökan om planbesked till Borgholms kommun som omfattar exploatering av brukningsvärd jordbruksmark för byggnation på 115 tomter.

Läs hela insändaren här