Sommarmöte lördagen den 21 augusti på Berte Gård, Vastad, Slöinge. Program o anmälan.