Torkel Höglund har lämnat in en motion till föreningens årsmöte under rubriken ”Mera genomarbetat regelverk för tillgänglighetskrav i bostäder”.

Läs motionen här

Styrelsens motionssvar som godtogs av årsmötet