Den Goda Jorden kommer att hålla årsmöte lördagen den 7 mars kl. 13 i Slöinge församlingshem.

Kallelse med dagordning och förslag om medlemsavgift

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk rapport 2019

Verksamhetsplan 2020

Stadgar

Protokoll årsmöte 2019