Med anledning av Trafikverkets ovilja att ändra planerna för vägdragningen i Jämjö Blekinge har Magnus Oscarsson (KD) nu ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Läs den skriftliga frågan här.