Ett nytt rättsfall som tydligt tar ställning för jordbruksmarkens brukningsvärde och att enbostadshus inte kan ses som ett väsentligt samhällsintresse.

Läs mer här.

Läs tidigare inlägg om ett annat rättsfall